درباره و تماس با ما

راه های ارتباطی با ما
__________

مشهدمقدس – مقابل باب الجواد(ع) – بازار سرشور – بین سرشور ۲۵_۲۷ نقره جات نجم
(رعنایی)

۰۹۱۵۰۷۰۱۹۵۷
۰۹۳۶۳۵۳۳۲۴۶
۰۵۱۳-۸۵۳۲۸۶۶

تماس با ما
__________

درباره ما
__________

با یاری واستعانت خداوندمنان فعالیتمان راازسال۱۳۸۳باساخت مصنوعات نقره ای باامضاءنجم آغازکردیم.درگذرزمان حکاکی هنری وتراش گوهرسنگهارانیزبرآن افزودیم.
درخواست دوستان ومشتریان عزیزولزوم خدمات دهی آنلاین مارابرآن داشت علاوه برفروش سنتی درفروشگاه(نجم)
فروشگاه اینترنتی (انگشترآنلاین)رانیزراه اندازی کنیم..???
۱_انصاف
۲-تخصص
۳_استفاده از مشاوران و همکاران زبده
سرلوحه کارمان می باشد.
امیدواریم دراین راه رضایت شماراجلب کنیم.پیشاپیش ازخریدومشاوره های شماممنونیم
مدیریت وهمکاران انگشترانلاین

آدرس ما روی نقشه

__________